Moland Lions med støtte til turvei rundt Vindkollvannet ved Flosta bo- og omsorgssenter. | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 D4

Forsiden > Distrikt 104 D4
Moland Lions med støtte til turvei rundt Vindkollvannet ved Flosta bo- og omsorgssenter.

Overrekkelse av gavesjekk på kr. 10.000,-.

Moland Lions med støtte til turvei rundt Vindkollvannet ved Flosta bo- og omsorgssenter.

Moland Lions stilte opp på åpningen av fase 1. av turvei rundt Vindkollvannet ved Flosta bo- og omsorgssenter. Vi bidro med servering av kaker, boller, kaffe og annen drikke ved åpningsmarkeringen - med kjempegod støtte av Lionessene! Som støtte bidro også Moland Lions med en gavesjekk på kr. 10.000,- til videre arbeid.

"Foreningen for etablering av gangvei rundt Vindkollvannet" forkortet til FGV, ble stiftet hjemme hos en av initiativtakerne, Steinar Storm-Olsen, den 8. april 2013. Målsettingen med foreningen var å ta initiativ til en utbygging av gangvei egnet til blant annet rullestol- og rullatorbruk rundt hele eller største del av Vindkollvannet.

Formålet er å gi trygg adkomst til egnet trim- og rekreasjonsløype for beboerne ved Flosta bo- og omsorgssenter, hvor disse kan bevege seg i lett terreng uten forstyrrelser fra vanlig motorisert ferdsel, videre vil en slik gangvei med grusdekke være velegnet for trim og treningsformål for innbyggerne i nærområdet og gi muligheter for løpetrening for medlemmer av Flosta idrettsforening, som har egen idrettsbane i det aktuelle området.

Framdriften av anlegget blir delt opp i faser, der den første er opprettelse av vei langs sørøstsiden av vannet med rydding og planering av trase der sprengning og planering av fjell i starten av veien er det første som må gjøres. Det er denne 1. fase som nå blir markert.