Melvin Jones Fellowship Award | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 D4

Forsiden > Distrikt 104 D4
Melvin Jones Fellowship Award

Melvin Jones Fellowship Award

På klubbmøtet i september ble vårt medlem Bjørn O. Sjøvoll tildelt Lions høyeste utmerkelse, Melvin Jones Fellowship Award.

Han fikk den for sitt mangeårige engasjement i Lionsklubb Borre. Han har i disse årene vært president flere ganger og i mange år vært spesielt engasjert i klubbens narkotikaforebyggende arbeid.
Her har han vært en pådriver for å gjeninnføre det holdningsskapende undervisnings-opplegget ”Det er mitt valg” som nå er omdøpt til ”Mitt valg”, på alle barneskolene i kommunen. Han introduserte også Lions Plakattegnekonkurranse i 7. trinn på barneskolene.
Dette arbeidet er et samarbeid med de to andre Lionsklubbene i kommunen, noe han har ledet og koordinert i mange år.

Nå har han vært klubbens PR-kontakt en del år og har også overtatt som IT-ansvarlig. I tillegg støtter han opp der han kan med sine kunnskaper, evner og dugnadsånd.
Bjørn sier sjelden nei når han blir spurt om å hjelpe til.