LIONSKONFERANSE med kvinner i fokus | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 D4

Forsiden > Distrikt 104 D4
LIONSKONFERANSE med kvinner i fokus

LIONSKONFERANSE med kvinner i fokus

24. oktober 2015 på Quality Hotel Klubben i Tønsberg, Lionskonferansen 2015 – en møteplass med fokus på inspirasjon, glede og utvikling!

Overordnet mål med konferansen var som tidligere år – å øke kvinneandelen i Lions, i alle styrer og råd. Lions trenger kvinner og menn, Lions trenger kompetanse og talent. Konferansen skal bidra til å skape engasjement og glede, og å komme sammen og dele erfaringer. Kvinner skal finne veien for seg selv og nye kvinner i Lions, skape nye arenaer for kvinner og bidra til å tørre å ta verv. Konferansen skal videre bidra til at medlemmer tar tak i klubben ved å utvikle og gjennomføre nye, spenstige prosjekter og å samarbeide på tvers av klubbene.

Stella-Polaris

Årets konferanse ble et høydepunkt i Lions – 134 deltakere, kvinner for det meste, noen menn og noen gjester. Konferansen ble avholdt på Quality Hotel Klubben i Tønsberg. Solbjørg Kolsrud,  prosjektleder «Kvinner i Lions» og distriktsguvenør Yngve Lindgaard-Berntsen sto for åpning av konferansen i beste Lions ånd. Teatergruppen Stella Polaris fortsatte med en forestilling som gjennom fellesskap, musikk, bevegelse og rytme lekte seg sammen frem til gjøglerferdigheter som akrobatikk, sjonglering, dans og rytme.

Vår guvenørrådsleder Kay Arne Sørensen tok for seg merkevaren Lions – hva er Lions, hvem er vi, hvor synlige er vi og hvor stolte er vi av vårt medlemsskap? Han presenterte seg selv gjennom sang og fortellinger til en lydhør forsamling.

Wenche Midttun

Wenche Molvik Midtun.

Wenche Molvik Midtun var neste foredragsholder. Hun var entusiastisk opptatt av å få frem det beste i måten vi håndterer våre tanker og innstillinger, for en større livsglede. Bruk «tankens kraft» til å nå dine mål! Foredraget ble et høydepunkt og en opplevelse av de sjeldne for deltakerne. Wenche fikk stående applaus fra samtlige i salen. Mange tok også kontakt med henne etter foredraget – et inkluderende og strålende menneske som gir mye av seg selv.

Vår påtroppende guvenørrådsleder Lill Alver gav oss en innføring i det å kombinere egen jobb og frivillig arbeid i Lions. Hun har valgt å skifte jobb for å gjøre det mulig å kombinere egen familie, egen jobb og vervet som guvenørrådsleder. Hun er opptatt av alt det kvinner innehar av kompetanse, kreativitet og energi og den gode jobben kvinner kan gjøre og gjør i frivillig arbeid. Lions har en kjemperessurs i kvinner, og ønsker flere kvinner velkommen i Lions.

Ole Romslo Traasdahl tok for seg Lions Norges internasjonale bistandsengasjement fra Sight First til brønnboring etter rent vann, og hva er sammenhengen? Vi fikk en interessant reise gjennom Afrika og prosjekter som Lions deltar i. At Lions er en internasjonal hjelpeorganisasjon ble behørlig belyst, og gav deltakerne god kunnskap om alt det verdifulle bistandsarbeidet Lions gjør langt utenfor våre grenser.

I pausene gikk loddsalget strålende til inntekt for Stella Polaris barneteater. Konferansen hadde mottatt mange flotte gevinster både fra privatpersoner og fra bedrifter som fristet mange til å prøve vinnerlykken. Dermed kan Stella Polaris barneteater tilgodesees med 16.000 kr i etterkant av konferansen – takk til alle som bidro til gaven!

Solbjørg Kolsrud, som ledet konferansen, avrundet med å hedre alle komitémedlemmene med en rose og takket for det arbeidet de hadde gjort for å kunne presentere en Lionskonferanse vi sjelden glemmer.

Komiteen

Arrangementskomiteen, fv foran: Ina S. Voreland, Solbjørg Kolsrud, 1. rekke fv: Bente Solberg, Erika Kjos, Toril Bottegård, Ågot Ribe, Mette-Sofie Egenes Graw. Bakerst fv: Mariann Valla, Eugenie Horn Enge

Konferansen ble avsluttet med bankett hvor godt over 100 deltakere var til stede. Hotellet sørget for et utmerket måltid, og en flott gjeng med damer overrasket med mannekengoppvisning i beste 70-tall stil.

20151024_214846 (3)

14. november ble det holdt evalueringsmøte etter Lionskonferansen 2015. Stor takk til alle ni i komitéen som har gjort en enorm innsats og bidratt til en svært vellykket konferanse. Evaluering fra deltakerne i ettertid har vært entydig positiv – både med hensyn til sted for konferansen og selve programmet.

Under evalueringsmøtet ble det besluttet å arrangere en ny Lionskonferansen i 2016, nærmere bestemt 22. oktober på Quality Hotel Klubben i Tønsberg.

Allerede nå vil vi ønske medlemmer og ikke-medlemmer, kvinner og menn, velkommen til Tønsberg 22. oktober 2016!