Children’s Burn Care Foundation (CBCF) | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 D4

Forsiden > Distrikt 104 D4

Children’s Burn Care Foundation (CBCF)

PowerPoint-presentasjon av distriktets IR-prosjekt

Her finner du PowerPointen som ble vist under distriktsmøtet på Tjøme:Hjelp brannskadde barn i Afrika! 

IR-prosjekt: HJELP BRANNSKADDE BARN I AFRIKA

Christer Dubrefjord er kirurg og har permisjon fra jobben sin fra Notodden sykehus. Dette halvåret har han hatt sin kirurgiske praksis, som kirurger er pålagt å ha med jevne mellomrom, ved brannskadesykehuset MCM, Corean Hospital, der plastikk kirurg Einar Eriksen arbeider. Christer belaster ikke noe, alt på eget initiativ. Gunnbjørg Fisketjøn, anestesisykepleier, har 1/2 år permisjon fra anestesisykepleierarbeidet på Notodden sykehus uten lønn, og arbeider dugnad for de brannskadde.

Distriktsprosjekt Children’s Burn Care Foundation (CBCF)

Distrikt D4 med 91 klubber valgte enstemmig Children’s Burn Care Foundation (CBCF) som nytt distriktprosjekt over 3 år.