Sone 1 D4 | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 D4

Forsiden > Distrikt 104 D4

Sone 1 D4

Soneleder Roald Axelsen, LC Hisøy - D4.SL1@LIONS.NO 

Sonemøte i sone 1 14. november 2016

Høstens sonemøte ble avholdt på Hotell Norge i Lillesand.Soneleder 1 Karl-Gustav Ellefsen ønsket velkommen til deltakere fra 10 av 11 klubber.GLT/IPDG Yngve Lindgaard-Berntsen deltok også.

Handlingsplan for Soneleder i sone 1 D4 for 2016-2017

Her er soneleders handlingsplan for 2016-2017