Sone 4 D4 | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 D4

Forsiden > Distrikt 104 D4

Sone 4 D4

Soneleder Jan Skaug, LC Andebu - D4.SL4@Lions.no

Referat felles Sonemøte Sone 1 og Sone 2, 20. januar 2016

Tid: 20. januar 2016 kl. 1830 - 2030
Sted: Hotel Atlantic, Sandefjord
Til stede: Ca. 60 deltakere

Invitasjon til sonemøte i sone 1 og 2

Klubbene i Sone 1 og Sone 2 (v/P, S og K) Som informert om 09.12. vil det bli avholdt felles sonemøte i Sone 1 og Sone 2 onsdag 20. januar 2016 kl. 1830 på Hotel Atlantic i Sandefjord, Jernbaneallèen 33.Vi ønsker at alle klubbene i Sone 1 og Sone 2 er representert, gjerne med flere medlemmer, da...

Soneprosjektet «Bry deg uteliv» i Tønsberg

«Bry deg»-prosjektet rettet mot utelivet i Tønsberg har gitt positive resultater. F.v. på bildet utelivsbransjens Ronny Bjune, ordfører Petter Berg, NNPFs Linda Duvholt, politistasjonssjef Øystein Holt og Lions-representant Mariann Valla. (Foto: Øivind Munkås)

Referat fra Sonemøte, Sone 1

Referat fra Sonemøte, Sone 1 fra 13.10.15

Referat Presidenttreff Sone 1

Det ble holdt President-treff i sone 1 den 28.09.15 hjemme hos soneleder Valla.Les referatet her.