Påmelding kurs og konferanser | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 D4

Forsiden > Distrikt 104 D4

Påmelding kurs og konferanser

Påmelding Sonelederkurs søndag 7. April 2019 kl 1000 - 1600.

Påmelding til Sonelederkurs.

Det blir i forlengelsen av Distriktsmøtet på Kongsberg, søndag 7. April 2019 kl 1000 - 1600.

Dette kurset er fagopplæringen av soneledere i tillegg til Lions Lederkurs 2 som dere har gjennomgått høsten 2018.

Kurset er obligatorisk for påtroppende soneledere, og vil dekke områdene soneleder som administrativ leder av sonen, soneleder som leder av DG´s rådgivende team og soneleder som medlem av distriktsrådet.

Påmeldingsfrist: 22.03.2019 23:59

Meld deg på her:
http://www.lions.no/club/show/Tj%C3%B8me/623/60531 

Påmelding til presidentopplæring våren 2019, Lions Lederkurs I

Lions Lederkurs I (presidentopplæring) påtroppende presidenter og for sittende presidenter som skal sitte et år til, men ikke har kurset tidligere.
Siden distriktet vårt blir enda større den 1. juli, vil det bli arrangert Lions Lederkurs 1 på tre steder i løpet av våren.

Les mer her, og meld deg på:
http://www.lions.no/club/show/Tj%C3%B8me/623/52076 

Registrering av utenlandsreiser for LIONS Norge

Før du fyller ut dette registreringsskjemaet, sjekk disse to nettsidene fra Utenriksdepartementet:
Reiseinformasjon til land Norge har diplomatiske forbindelser med.

Det er anbefalt at du registrerer deg i Utenriksdepartemmentet før du reiser utenlans, dette så departementet vet hvem som er hvor:
UD’s registrering ved utenlandsopphold.

Kurs for Lions-klubbenes NAK/ambassadører/piloter/ansvarlige for MITT VALG

Tilbud om kurs for Lions-klubbenes NAK/ambassadører/piloter/ansvarlige for MITT VALG i distrikt 104D, lørdag 18.november, 2017 på Hotell Klubben i Tønsberg.