Sykehus i Rotifunk, Sierra Leone | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 D4

Forsiden > Distrikt 104 D4

Sykehus i Rotifunk, Sierra Leone

IR-prosjekt: Sykehus i Rotifunk, Sierra Leone

På distriktsmøtet i D104F, 19. april 2008, vedtok distriktet et nytt IR-prosjekt, gjenoppbygging og rehabilitering av en pleieavdeling ved sykehuset i Rotifunk, Sierra Leone

Lions Club i Arendal finansierte den kirurgiske enheten inkl. en tannhelseklinikk i 2007 med en kostnadsramme på kr. 218.000,- Byggingen ble igangsatt høsten 2007 og var klar for innvielse påsken 2008.