Lions Røde Fjær 2015 | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 D4

Forsiden > Distrikt 104 D4

Lions Røde Fjær 2015

Møtereferat fra møte med LRF-kontakter 29.10.2014

29.10.2014 ble det holdt et møte for LRF-kontaktene på Cinderella, Gjerstad

Møtereferat i Arbeidsgruppa for LRF 2015, 08.10.2014

8. oktober 2014 ble det avholdt et møte for Arbeidsgruppen for LRC 2015 på Lasses kafeteria, Bamble