Distriktsstyremøter | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 D4

Forsiden > Distrikt 104 D4

Distriktsstyremøter

Referat fra Distriktstyremøte 24. april 2015 på Strand Hotel Fevik.

Tilstede: DG Geir Arve Ribe, VDGI Yngve Lindgaard-Berntsen, VDGII Finn E Bredesen, IPDG Thorleif Søreid, ITC Asbjørn Larsen, DS Ina S. Voreland, Hroar Thorsen LC Larvik, Aage Chr Torbergsen LC Lillesand ordstyrer DM.

Forfall: DK Kjell Moyle.

Referat fra felles styremøte for F og G i Sandefjord 25.02.15

Det ble holdt felles styremøte av distriktsstyrene i F og G i Sandefjord, 25.02.15

Referat fra styremøte 7. februar 2015 på Lyngrillen, Brokelandsheia

Tilstede: Geir Arve Ribe, Finn E. Bredesen, Yngve Lindgaard-Berntsen, Asbjørn Larsen og Ina S Voreland

Referat fra styremøtet 104 F 06. januar 2015

Styremøte 104 F på Lyngrillen, Brokelandsheia 06. januar 2015 kl. 18.00

Referat fra styremøtet 104 F 27. oktober 2014

Styremøte 104 F på Lyngrillen, Brokelandsheia 27. oktober 2014 kl. 18.30

Distriktsstyremøte i Lions 104 F, Lasses, 10. mars 2014 kl 18.00.

Distriktsstyremøte ble holdt på Lasses kafeteria, 10. mars 2014

Distriktsstyremøte i Lions 104 F, Tjøme 13. sept 2013 kl 18.00.

Distriktsstyremøte ble holdt på Rica Havna Hotel Tjøme i forkant av distriktsrådsmøte 14. september 2013