IR | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 D4

Forsiden > Distrikt 104 D4

IR

Ny Strategiplan for LAN RM 2013

På Riksmøtet 2013 ble det presentert en ny Strategiplan for LAN.De spør : skal  Lions være vårt nasjonale hovedprosjekt etter 2015 ?? LAN-( Lions Aid Norway)  inviterer til meningsutvekslig og svar fra alle klubbene, sonemøter- innen 1.desember 2013 Strategiplanens innhold er delt...