Om frivillig rusomsorg i Elverum kommune. | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 C3

Forsiden > Distrikt 104 C3
Om frivillig rusomsorg i Elverum kommune.

Alf og Asbjørn

Om frivillig rusomsorg i Elverum kommune.

Elverum Lions club fremmet en søknad om kr. 300.000,- i tilskudd for aktiviteter i rusomsorgen.

 

Om frivillig rusomsorg i Elverum kommune.

6. april 2016 inviterte Elverum kommune frivillige organisasjoner i Elverum til dialog om samarbeid om lavterskel rustiltak for mennesker i Elverum og omegn, som sliter med rus. 
Tiltaket skulle bestå i å holde åpent hus på Annekset i Elverum, tre timer hver mandagskveld, med tilbud om servering av et varmt måltid og hyggelig sosialt samvær.

Lavterskeltiltaket startet opp mandag 3. oktober 2016, med åpningstid kl. 17-20 på mandager. Det var 19 frivillige fra Pinsekirken, Den Norske Kirke og Elverum Lions club som stilte medlemmer til å samarbeide om tiltaket. Oppslutningen til tiltaket var lav, ofte var det bare en gjest som benyttet tilbudet. 

Den opprinnelige ordningen varte til 6. mars 2017, hvoretter vi endret tilbudet til onsdagskvelder kl. 17-20, dessverre med langt færre frivillige, da Pinsekirken endret sin prioritet til å arbeide med flyktninger. Oppslutningen til tiltaket var fremdeles lav, med en variasjon fra ingen til tre gjester.

De frivillige fra Elverum Lions club, først og fremst den standhaftige, daværende president Alf Grødem, var overbevist om at vi måtte vise tålmodighet, og la lavterskeltilbudet vokse i ro.

6. mars 2018 la Sektor for rus og psykisk helse i Elverum kommune om sin turnus, og ble klare til å holde Annekset åpent tirsdager og torsdager kl. 10-13 ved hjelp av en kommunalt ansatt og to frivillige hver gang. Det er denne ordningen som opprettholdes i dag med om lag 14 frivillige fra Den Norske Kirke og Elverum Lions club, som rullerer om vakttjenesten.

2. november 2018 tipset Sektor for rus og psykisk helse i Elverum kommune de frivillige om at Helsedirektoratet lyste ut 40 millioner kroner til aktivitetstilbud til mennesker som sliter med rus.

Elverum Lions club fremmet en søknad om kr. 300.000,- i tilskudd for aktiviteter i rusomsorgen.

18. desember 2018 fikk Elverum Lions club tilbakemelding fra Helsedirektoratet om at søknaden var innvilget, med følgende begrunnelse: «I vår vurdering har vi blant annet lagt vekt på tildelingskriterier, søknadens budsjett, forventet måloppnåelse og fremdriftsplan. Søknaden er innvilget fullt ut. Et mer allsidig aktivitetstilbud til mennesker med rusproblemer i Elverum er i tråd med formålet for ordningen. Det at frivillige jobber sammen med en kommunal ansatt fra avdeling psykisk helse og rusomsorg fører til kompetanseoverføring og binder sammen tilbud for brukerne».

Nå har Elverum Lions club, i samarbeid med mennesker som strever med rus, Elverum kommune og frivillige fra Den Norske Kirke og uavhengig frivillige, muligheten til å gjøre en forskjell for mennesker som strever med rus i Elverum og omegn. Men pengene, kr. 300.000,- skal omsettes til praktiske aktivitetstiltak. Og den tjenesten gjenstår å utføre. Vi vil gjøre vårt beste for å få det til.

 

Elverum 20. januar 2019.

Asbjørn Skogestad, 

Lions club Elverum.