Lions Fredsplakat-tegnekonkurranse ved Storhamar skole. | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 C3

Forsiden > Distrikt 104 C3

Lions Fredsplakat-tegnekonkurranse ved Storhamar skole.

Signe Friberg Myres tegning ble kåret til den beste på 7. klassetrinn ved Storhamar skole. Klassetrinnet har deltatt i Lions Fredsplakat-tegne-konkurranse i 2018. Juryen analyserte seg fram til hennes tegning som den beste blant de femti tegningene som deltok. Vinnertegninga deltar i flere ledd, og til slutt kåres en vinner blant ca. 450.000 tegninger på verdensbasis. Tegneren av «Verdens-vinneren» påskjønnes med reise og opphold med besøk i FN-bygningen under barnas dag

Hvert år handler tegnekonkurransen om fred, med en undertekst. I år var temaet «Kindness matters», fritt oversatt til «omsorg, kjærlighet og vennlighet er det viktigste». 50 elever på Storhamar skole har tegnet og levert hver sin tegning.  Kontaktlærer for konkurransen, Birgitte Wardeberg, forteller om stort engasjement og at det har vært nyttig læring ved å knytte det opp mot aktuelle temaer for elevene. Det går på prosess, forholdet lokalt kontra internasjonalt og globalt, kommunikasjon og kreativitet samt FN og FN-dagen.

Tegninga til Signe går videre i de aktuelle trinnene, og det er spenning om hvor langt den får være med og hvilken tegner som får komme på FN-besøk. I påvente av dette besøkte representanter fra Lions i Hamar nylig skolen med diplom til hver deltaker, lokal vinnerpremie, reflekser til nytte i trafikken, frukt og sist men ikke minst gratulasjoner og godord til alle tegnerne!

Lionsklubbene i Hamar kommune tilbyr gjerne opplegget til skoler igjen i 2019. Det er hyggelig om interesserte tar kontakt for å få ytterligere informasjon.