Gudrun Yngvadottir Lions Clubs Internasjonal President | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 C3

Forsiden > Distrikt 104 C3
Gudrun Yngvadottir  Lions Clubs  Internasjonal President

Gudrun Yngvadottir

Gudrun Yngvadottir Lions Clubs Internasjonal President

Gudrun Yngvadottir  Lions Clubs  Internasjonal President

Å vokse opp i mitt hjemland av island har hjulpet til å forme hvem jeg er i dag. Det er et lite men vakkert land med sammensveiset samfunn av folk som stoler på hverandre og jobber sammen for å møte nye utfordringer. Akkurat som løver. Denne ånd er en hjørnestein i vårt motto og mitt president, "vi serverer"- http://bit.ly/2LpECkt ·