Kalenderpenger gir ny hjelpekorpsbil | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 C3

Forsiden > Distrikt 104 C3
Kalenderpenger gir ny hjelpekorpsbil

Kalenderpenger gir ny hjelpekorpsbil

Med tilskudd fra Kalenderaksjonen til Lions kan Hamar Røde Kors Hjelpekorps endelig skifte ut den gamle korpsbilen sin.

Dette ser vi virkelig fram til, sier korpsleder i Hamar Røde Kors Hjelpekorps, John-Arne Boine. Thor Gunnar Haug, administrativ leder er skjønt enig:

Det er frustrerende å være på en utrykning til Sjusjøen, der det kanskje står om liv, og så kommer vi ikke over 50 i bakkene, sier han.

Nå skal den gamle Toyota Hiacen fra 2000 være en god reserve når korpset kjøper ny bil.

De retter en stor takk til Storhamar og Hamar Lions som har valgt å gi den store potten for 2019-kalenderen til nettopp Hjelpekorpset. 150.000 kroner er bidraget. Sammen med 250.000 kroner fra Sparebankstiftelsen og fullfinansiering fra lokallaget er det nok til ny korpsbil.

Vi mener at Hamar Røde Kors Hjelpekorps er en verdig mottaker. bilen kommer til nytte i hele kommunen og utenfor distriktet også, sier Kåre Rise i Storhamar Lions.

Sammen med representanter fra Lionsklubbene Hamar og Storhamar er de i full gang med å planlegge 2019-kalenderen som faktisk er den 20. kalenderen med historiske bilder som Lions lager.

Kalenderaksjon_2_1

Fra venstre: Kåre Rise, LC Storhamar,  korpsleder John-Arne Boine, adm.leder Thor Gunnar Haug og Frank Bjørnstad, LC Storhamar

Denne gangen ønsker de seg bilder fra før år 2000 fra Hamar omegn. De blir veldig glad for bilder av folkeliv, arbeidsliv, jubileer, begivenheter, sport- og idrettsaktiviteter, fritid og hobby. Bildene må være av god kvalitet, og det er viktig at de kan identifiseres med tid, sted og hvilken hendelse som er avbildet. Det er også en fordel om man vet hvem som er avbildet.

Hvis du har bilder som du mener kan være av interesse, er det Per Rolf Johnsen i Kalenderaksjonen som kan kontaktes innen midten av august.

– Kalenderen er klar i november. Og de som kjøper den, er dermed med og støtter ny korpsbil, sier Kåre Rise.