Årets Ildsjelpris | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 C3

Forsiden > Distrikt 104 C3
Årets Ildsjelpris

Årets Ildsjelpris

Årets ildsjelpris til Harald Eikrem Tusvik

Under årets distriktsmøte på Hotell Scandic Ringsaker ble Harald Eikrem Tusvik tildelt årets ildsjelpris

 Hans motto er. Ingen ting er umulig, bare du tror på

ideen.

En  av hans ideer har vært  å sørge for  at småbruket, Strandeng4  som ligger ved

 strandkanten til Mjøsa  på Biristrand btir  et leirsted  som Distrikt C3 kan  være stolt  av.

UMklingan  er på  god vei, og  det kan C3 takke Harald for. Han har i flere fu og

giennom uhettelig praktisk  arbeidsinnsats hevet  standarden på dette gamle,

verneverdige småbruk. Han  startet da eierne, LC Gjøvik og LC Biri, vurderte å  selge

stedet siden arbeidsoppgavene for å vedlikeholde og drifte  stedet ble for omfattende

for klubbene. Dette kom btant  annet PDG Bjørn Egil  Skar for øre.  Sammen har  disse

herrer  skapt et populært leirsted,  som alle klubber i distriktet  er stolte  av.

Stedet heter i dag,  Strandenga Leirsted og drives med  god økonomisk  støtte fra

distriktets klubber,  noen klubber fra H-distiktet og BUF  (Statens Barne- Ungdom og

Familiedirektorat). pt gver ungdomsleiraktiviteten i lionsregi,  er det mange  andre

sosialer orgadisasjoner og private  som er brukere av stedet. Dette sikrer  en

tilfredsstittende inntjening til  beste for  den videre utvikling. Der  er fortsatt stort

forbedringspotensiale,  som krever økonomisk  evne til å bli realisert. La oss fortsette å

giøre  Strandenga Leirsted til en bærekraftig suksess foranl«et i Lions Mål og Lions

Etiske Norm. Dette vil Harald fortsette å  være med  på.