Mitt valg på Lillehammer | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 C3

Forsiden > Distrikt 104 C3
Mitt valg  på Lillehammer

VALG: LÆRERNE MÅTTE OGSÅ GJØRE SINE VALG, OG FIKK FØLE HVOR VANSKELIG DET VAR Å FINNE RIKTIG GRUPPE.FOTO: EINAR LYNGAR

Mitt valg på Lillehammer

På Hammartun ungdomsskole har lærere denne uka blitt kurset for å skape et læringsmiljø som skal stimulere barnas sosiale kompetanse. Det skal følges opp også med foreldrene, som er en viktig del av barnas inkluderende fellesskap.

LILLEHAMMER: I dag kreves det bredere sosial kompetanse innen flere felt enn tidligere. Dette setter krav til de unge så vel som lærere på skolen, samt foreldrene.

Etter at kravet om læringsmiljø er skjerpet, følte lærerstabene på både ungdomsskole og grunnskolenivå ved Hammartun skole at det var behov for å oppdatere seg på metodikken, samt gjøre elevene trygge og motiverte i klasserommet.

Kurses i «Mitt valg»

Forskning viser at det er en sammenheng mellom elevenes sosiale og emosjonelle kompetanse som kan utvikle et godt skolemiljø, som igjen vil gi bedre skoleresultater. Lærerne tok derfor kontakt med den lokale Lions-klubben i Lillehammer, som for åtte år siden hadde kurset «Mitt valg» for lærere. Denne kursserien tar for seg hele mennesket og skal virke forebyggende.

Hammartun skole har høstet gode erfaringer med kursserien, som stadig er under utvikling. Klubben tilbyr dette kurset gratis for alle lærere på Hammartun.

Fokus på klassemiljø

Petter Grønberg, som er inspektør ser hvor viktig den sosiale kompetansen er for alle klassetrinnene.

–  Vi har en relativt ny lærerstab, og ønsket å løfte opp dette viktige temaet, i en tid hvor det er store krav til barn og ungdom. Et større fokus på klassemiljø, samt å sørge for at alle er inkludert, vil ha en stor gevinst. Hammartun er dessuten den skolen på Lillehammer med flest elever med innvandrerbakgrunn. Kursserien «Mitt valg» tar for seg alle valg som barn og unge må ta stilling til i oppveksten. Fra nettvett, vold, mobbing, rusmidler, ta vare på kroppen og overgrep. Samtidig får vi som lærere en fin verktøykasse i kompendiene som følger med kurset, som er lette å ta fram, mener Grønberg.

Sosiallærer Rune Johannessen mener dagens skole er svært resultatorientert.

–  Dagens ungdom er veldig skikkelig sammenlignet med tidligere. Dette kan lett føre til et press for dem som ikke er så glade i teoretiske fag, og som heller vil ut i praksis i 16–17 årsalderen, mener han.

Derfor mener han det er viktig å fange opp disse elevene, slik at ingen faller utenfor.

Følger opp foreldre

Torsdag kveld er alle foreldrene som har barn på ungdomstrinnet på Hammartun invitert til et oppfølgingsmøte.

Foreldrene er de viktigste personene i de unges liv, og derfor er det viktig at foreldrene følger samme spor som skolen vil gi dem. De får prøve noen av leksjonene som skolen gjennomfører med elevene, for at også de skal få et verktøy som skal hjelpe til med å bygge et godt og inkluderende fellesskap i hjemmet og fritiden.

Stort løft

–  Dette er et stort løft for klubben vår, sier Mitt valg-koordinator Ole Christian Dahl Holm i LC Lillehammer.

De bruker midler fra kalendersalg og andre aktiviteter for å støtte barna. Totalt bruker de

70.000 kroner på kursene som omfatter cirka 60 lærere, samt oppfølging med foreldremøter.

–  Det betyr at bare Hammartun skole får dette tilbudet i denne omgang, sier Dahl Holm. Kursholder er Mette Leistad, som er ansatt i Mitt valg, og hun vil også kurse lærerne på grunnskoletrinnet.

–  Vi håper dette bygger opp under vårt motto i Lions, der vi sier at det er bedre å bygge barn, enn å reparere voksne, sier Dahl Holm.