Minsk | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 C3

Forsiden > Distrikt 104 C3
Minsk

Minsk

Endelig fungerer Lions familiesenter i Minsk slik
vi lenge har drømt om, og både byggeleder Erik Evang og sosialsjef Janna Romanovitch i Minsk vender tommelen opp. Det fotte senteret i Minsk gjenåpnet for ett år siden og er nå fylt med aktiviteter og fagfolk som hjelper sårbare barn.

Endelig fungerer Lions familiesenter i Minsk slik
vi lenge har drømt om, og både byggeleder Erik Evang og sosialsjef Janna Romanovitch i Minsk vender tommelen opp. Det flotte  senteret i Minsk gjenåpnet for ett år siden og er nå fylt med aktiviteter og fagfolk som hjelper sårbare barn. 

Det store gjenoppbygde senteret i Chebotareva er blitt et senter som politikere i Minsk nå viser frem for gjester med stolthet. Lions i Norge, med hjelp av Lions i hele Norden, har bidratt til å fullføre huset, slik at det nå gir tilbud til hundrevis av barn som er i en sårbar situasjon.

- Dette gjør meg stolt og glad, sier nestor Erik Evang (87), som har jobbet med planene og fullføringen av senteret i snart femten år. Senteret er nå fylt med 41 psykologer og sosialarbeidere som tar for seg barna og deres familier, men det har vært en lang og vanskelig vei.

Formannen i byggekomiteen, lion Slava Scherba har jobbet like lenge sammen med Evang, og har vært gjennom mange stormfulle møter med myndighe- tene. I en periode ville de ta fra oss huset, og bruke det til andre formål. Men, nå er heldigvis denne tiden tilbakelagt, og myndighetene ser at dette var et senter de manglet, og som nå hjelper både barn som sliter med kreft og barn i nød generelt.

Hjelpemiddelsentral

Det store huset har en rekke rom for samtaler og aktiviteter. Samt store rom for felleskap og

konferanser. I den store kjelleren har myndighetene forlangt at det skal være et til uktsrom. Dette kan imidlertid benyttes til andre aktiviteter mens det ikke er behov for til ukt. De har lenge ønsket å etablere en liten hjelpemiddelsen- tral med et verksted for å reparere rullestoler som kan bli et nytt prosjekt for senteret. Dette bifalles også av byråden. Hjelpemidler er et stort problem i millionbyen Minsk.

Pappa skole

Lions-klubbene i Hviterussland har i to år jobbet med prosjekt

pappa-skole. Dette i samarbeid med SIDA i Sverige. Målet er å få pappaer til å ta en aktiv del i barnas oppvekst, noe som ikke er like vanlig der som hos oss. I sommer har de hatt en stor pappa-leir, hvor barna har kunnet utfolde seg sammen med pappa, og under besøket i forbindelse med Convention arrangerte de en stor familiedag sammen med fotballklubben Dynamo. Nå drømmer Slava om å få involvert Ole Einar Bjørndalen i et arrange- ment som vil gi god PR for prosjektet. Han er ofte i Minsk og er en stor helt hos hviterussere,

Pappa-skolen er et stort og viktig prosjekt, for Lions i Hviterusslan

Erik Evang og Slava Scherba (til venstre) har lagt ned mange års hardt arbeid for senteret. Her er de på det nye Lionskontoret i øverste etasje i samtale med daglig leder Ekaterina Maltzeva.

ikke minst etter at han giftet seg med Darya Dombratscheva.

Lions kontor

I øverste etasje i familiesenteret har også Lions i Hviterussland fått sitt eget kontor. Etter mange år med problemer, har myndighetene nå gitt tillatelse til at klubbene kan få ha bankkonti og arrangere inntektsbringende aktiviteter. Dette vil gi en helt ny tid for Lions i landet, og nå ser vi optimistisk på mulighetene til å starte opp nye

klubber igjen. Før jul er det planer om minst en ny klubb, samt et lederseminar i Minsk der nabolandene også inviteres til å bli med. Seminaret skal ledes av PDG Marina Barsegova fra Moskva.

Engelske sponsorer

De este klubbene i Hviterussland har sponsorer fra utlandet. Minsk Central har LC Oslo Bygdøy, LC Minsk Mara har LC Lillehammer Mesna, LC Svetlogorsk har LC

Østre Toten og LC Gomel har LC Farnham. Denne klubben inviterte til jubileumsfest (10 år) etter Convention, og hadde en stor delegasjon engelske Lions med PID Howard Lee i spissen. Også en fransk DG var til stede på en jubileumsfest fylt av en underhold- ningsdel med dans og kulturelt program etterfulgt av en gallamid- dag. Her kommer nok selv norske klubber til kort – å feire er noe de virkelig kan i Hviterussland!

20 LION NR 2 2017–18