Mitt valg fond | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 C3

Forsiden > Distrikt 104 C3

Mitt valg fond

Mitt Valg fond

Distriktsmøtet i april vedtok å opprette et MITT VALG fond. Noen klubber har sterk økonomi og kan mye om MITT VALG, mens andre ikke har de samme ressursene. Prinsippet bak fondet er at vi skal løfte sammen i distriktet. Jeg vil oppfordre de klubber som har økonomisk mulighet til å sende et beløp for å fylle opp fondet.

Tidlig på høsten vil Distriktskassereren sende ut giroer til klubbene. Det vil både være giroer for pliktig innbetalinger, som eksempelvis kontingenten. Men det kommer også oppfordring om frivillig støtte, blant annet til MITT VALG fondet. Min oppfordring er at dere i klubbens første møte i september tar dette opp som sak. 

 

Hensikten med fondet

Fondet skal kun benyttes dersom det ikke finnes en lokal klubb som kan ta det økonomiske ansvaret og være vertskap for MITT VALG kurs. Det kan være grunner til dette, og vi har de siste par årene hatt noen slike tilfeller.

          Det er skoler i kommuner uten Lions klubber som ønsker å ha MITT VALG kurs. 


          Noen klubber har ikke har økonomi til å betale den lokale andelen av kostnaden på kurset. 


          De videregående skolene tilhører ikke en kommune, men tilhører hele fylket. Derfor er det uklart hvilken klubb som skal ha ansvaret for kostnaden på videregående skoler. Dersom ingen klubb påtar seg ansvaret, kan fondet benyttes. 


          I januar var om lag 30 personer på kurs for å bli MITT VALG ambassadører. De har fått en opplæring som skal brukes i egen kubb, men også til å hjelpe andre klubber. Fondet skal kunne dekke reisekostnader for ambassadørene dersom det ikke er en klubb som kan ta kostnaden. 


Jeg håper på at noen kubber gir 1.000 kr, noen gir 5.000 kr og kanskje også noen gir 10.000 kroner.
Alle bidrag vil ha betydning. Støtter dere MITT VALG er dere med på å gi barn og unge et tryggere miljø vokse opp i. Gjennom MITT VALG lærer barn og unge at de alltid kan ta egne valg. De lærer seg å koble sammen hjertet og hjernen slik at de tar gode valg som får positive konsekvenser for dem selv, og for omgivelsene.

I dagens samfunn, hvor barn og unge utsettes for et enormt press i forhold til å være «perfekte» på «alle områder» mener vi at dette er ekstra viktig.

Husk vårt motto:

Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne!

Frist:
Husk siste frist for bestilling av klassesett for fredsplakatkonkurransen den 1. oktober, fra Club Supplies Department, Oak Brook.
Info: http://lions.no/Vaart-arbeid/Forebyggende-arbeid-for-barn-og- unge/Lions-Fredsplakatkonkurranse

 

September 2017