120 Lions på fagseminar i Brumuddal | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 C3

Forsiden > Distrikt 104 C3
120 Lions på fagseminar i Brumuddal

120 Lions på fagseminar i Brumuddal

Stor oppslutning på årets fagseminar 

 Lørdag  21. mai  arrangerte distrikt 104C3 ved Jørn G. Buraas og Jan Olav Hagen fagseminar på Ringsaker videregående skole i Brumunddal. Det møtte 120 Lionsmedlemmer. Først var det felles tema med foredrag av lensmann Terje Krogstad i Ringsaker. Han holdt foredrag om nærpolitimodellen, flykningesituasjonen i Ringsaker, hvilke tiltak de har gjort/gjør for at innvandrere/asylsøkere og innbyggerne skal leve godt sammen. Det å bry seg, være til stede, løse evt problemer på en rask og enkel måte etc. Et meget interessant og lærerikt foredrag. Så gikk deltakerne i sine faggrupper. En stor takk til alle distriktets fagsjefer og deltagere for at dere stilte opp og vi fikk en fin og interessant    dag. Flott å treffe nye Lionsvenner.