Organisasjon Lions 100 år | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 C3

Forsiden > Distrikt 104 C3
Organisasjon Lions 100 år

Organisasjon Lions 100 år

100 års koordinater i distrikt C3

NAVN

E-POST

TELEFON

VERV

Fredrik Knutsen

fredrik@huff.no

907 83 901

MD leder/J

Randi Mathisen

randi-ma@online.no

950 34 199

MD sekretær

Thore Jan Klever

thore.jan.klever@gmail.com

901 17 595

MD leder 17.06.17

Steinar Mikalsen

steinar@mikalsen.info

917 02 916

D.koor A1

Kjell Gylland

kje-gyll@online.no

997 03 304

D.koor B2

Bjørn Egil Skar

bjorn.egil.skar@gmail.com

936 53 081

D.koor C3

Tove Annexstad

toraanne@online.no

905 79 986

D.koor D4

Odd Audun Rage

odd.rage@lyse.net

475 71 010

D.koor E6

Jon S. Vangsøy

vangsoey@online.no

920 21 209

D.koor H