Distriktsleder 2016-17 | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 C3

Forsiden > Distrikt 104 C3
Distriktsleder  2016-17

Vår nye DG

Distriktsleder 2016-17

Vår  nye DG  Ole Bjørn Hasli

Straks 60 år. Opprinnelig fra Gjøvik, men har bodd på Roa på Hadeland siden 1986. Gift med Tove. Fire voksne barn.

 

Pedagogisk utdanning. Har arbeidet på alle grunnskoletrinn. Har vært rektor i barneskolen. Arbeider nå som faglærer i Gran og Lunner Voksenopplæring på Roa.

 

Har vært lionsmedlem i LC Lunner siden 2005.

 

Andre interesser: Idrett, friluftsliv, jakt og fiske.