LC Østre Toten gav bort 100,000 kr. av kalenderoverskuddet. | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 C3

Forsiden > Distrikt 104 C3
LC Østre Toten gav bort 100,000 kr. av kalenderoverskuddet.

LC Østre Toten gav bort 100,000 kr. av kalenderoverskuddet.

Delte ut mye penger på aprilmøte

Aprilmøtet avholdt på Hoff med utdeling av årets overskudd av kalendersalget. Kr kr 100 000,- gis til opprettelsen av klubbens Ungdomsfond. Fondet er opprettet for å hjelpe barn og unge i Østre Toten med hjelpetiltak mot enkeltpersoner eller grupper. Fondet administreres av klubbens ungdomskomite.
Etter møtet hadde vi besøk av viserektor Jørn Wroldsen ved NTNU Gjøvik, som ga oss et engasjert og inspirerende foredrag om Gjøvikregionens nye universitet !