UDI deler ut 60 millioner | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 C3

Forsiden > Distrikt 104 C3
UDI deler ut 60 millioner

UDI deler ut 60 millioner

UDI deler ut 60 millioner til aktiviteter for barn i asylmottak

Frivillige organisasjoner kan søke. Søknadsfristen er 1. mars. 

rivillige organisasjoner kan søke. Søknadsfristen er 1. mars. 

Midlene skal gå til aktiviteter som bidrar til at barn i asylmottak skal ha en meningsfull hverdag og en så normalisert barndom som mulig.

Frivillige organisasjoner og andre ikke-fortjenestebaserte virksomheter som organiserer aktiviteter for barn i mottak kan søke om midler gjennom ordningen. Driftsoperatører av asylmottak kan også få midler hvis det ikke kommer inn kvalifiserte søknader fra aktører som ikke er fortjenestebaserte.

Informasjon om ordningen

Du finner reglene for ordningen på  UDIregelverk.

Du må fylle ut og sende inn  søknadsskjemaet (pdf, 587 kB) innen fristen 1. mars.

Du kan sende utfylt søknadsskjema til  udi@udi.no eller  i posten.