Klubbkontaktenes årlige fagseminar | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 C3

Forsiden > Distrikt 104 C3

Klubbkontaktenes årlige fagseminar

Invitasjon til fagseminar på

Ringsaker Videregående skole i Brumunddal

 

Lørdag 21.mai 2016

kl.10.00 – 16.00 

Da er tiden igjen kommet til å tenke fagopplæring i Lions-sammenheng.

Vi gjentar suksessen fra i fjor, og samles på Ringsaker videregående skole

lørdag 21. mai Kl. 10.00 for opplæring av klubbenes fagkontakter.

 

Sett av datoen nå, slik at flest mulig av klubbens fagkontakter får informasjon om opplæringen.

Vi vet at mange av klubbene har valg på aprilmøtene. Da er det viktig at de som blir valgt, får denne informasjonene så raskt som mulig og gjerne før valget.

 

Fagopplæring av klubbkontaktene er en svært viktig del av det å drive Lions videre. Dette skal være en arena for påfyll av kompetanse, sette seg inn i de funksjoner dere har sagt ja til, treffe andre medlemmer og utveksle erfaringer. Vi må heller ikke glemme det sosiale aspekt i dette.

 

Husk et av lions mål:

«Å forene medlemmer i vennskap og gjensidig forståelse.»

 

Opplæringen gjelder følgende fagkontakter i klubbene:

 

  • Presidenter
  • Sekretær
  • Kasserere  
  • ITK / PRK      Kontaktperson, informasjonsteknologi, hjemmesideredaktører og PR
  • NAK               Kontaktperson, ungdomsarbeid mot narkotika/rus
  • YEK                Kontaktperson, ungdomsarbeid
  • MEK               Kontaktperson, klubb og medlemsutvikling
  • IRK                 Kontaktperson, internasjonalt arbeid   
  • Lions i 100     Klubbkontakt 100 års jubileet.

 

Program kommer når alle detaljer er på plass.

Påmelding innen 9. mai 2016

 

 

                         Jørn G. Buraas                                                 Jan Olav Hagen

                   GLT                                                                     GMT              

                    joburaas@online.no                                               janoh@online.no