Artikkel om Øyer-Tretten Lions Club i Øyermagasinet nr 4.15 | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 C3

Forsiden > Distrikt 104 C3
Artikkel om Øyer-Tretten Lions Club i Øyermagasinet nr 4.15

Asgeir Moheim og John Eikanger under intervjuet med journalist Anne Stokke.

Artikkel om Øyer-Tretten Lions Club i Øyermagasinet nr 4.15

Tre av klubbens medlemmer ble intervjuet av journalist fra Øyermagasinet.

LC Øyer - Tretten.pdf