"Liv på Rømåssetra" er nå historie | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 C3

Forsiden > Distrikt 104 C3
"Liv på Rømåssetra" er nå historie

"Liv på Rømåssetra" er nå historie

Etter at eier av Rørsrudsetra, Tor Arne Sletvold, sa opp leieavtalen med klubben, besluttet vi å avvikle stevnet.

Se pressemeldingen.

Seterarrangementet «Liv på Rømåssetra» blir ikke videreført i sin nåværende form.
«Liv på Rømåssetra» har blitt arrangert på Rømåsen på Sjusjøen i 30 år. Gjennom disse årene har Lions Club Ringsaker Nord (LCRN) utviklet stevnet den siste søndagen i juli til å bli en tradisjonsrik og populær kulturbærer. «Liv på Rømåssetra» har vært LCRN’s hovedinntektskilde.
«Liv på Rømåssetra» har tatt de besøkende med tilbake til den tiden da setring i Ringsak-fjellet var vanlig. På denne dagen kom folket til seters. De besøkende har fått se tradisjonelle håndverkstradisjoner, smake tradisjonskost og oppleve livet på Setra.
Gjennom årene har flere titusener besøkende fått et flott innblikk i setringstradisjonen.
Stevneonrådet har bestått av tre setrer. Dette er Bjerklisetra, Bergsetra og Rørsrudsetra. Gjennom en leieavtale med eierne av disse setrene har LCRN disponert et flott område som i liten grad har endret seg siden slutten av 50-årene.
LCRN har mottatt en oppsigelse av leieavtalen med Rørsrudsetra. Rørsrudsetra eies av Tor Arne Sletvold fra Lismarka. På grunn av denne oppsigelsen er det ikke mulig å fortsette å arrangere «Liv på Rømåssetra».
Gjennom årenes løp har LCRN høstet anerkjennelse for arrangementet. LCRN er derfor klare på at vi ønsker å ta med oss det beste fra dette nå avsluttede kapittelet og skape en ny tradisjon et annet sted på Sjusjøen.
Ingen detaljer er klare men LCRN har som mål å være i gang med et nytt arrangement sommeren 2016. Hovedinnhold skal være tradisjon, historieformidling og lokale ressurser. Planleggingen er i gang og vi kommer tilbake med mer informasjon etter hvert som dette er klart.

LCRN kan du lese mer om på http://www.lions.no/club/show/Ringsaker+Nord/522
Kontaktpersoner vedrørende denne pressemeldingen er:
Steinar Afseth, President LCRN, telefon 909 94 638, epost steinafs@bbnett.no
Atle Strand, leder Arrangementkomiteen, telefon 934 93 094, epost atstrand@bbnett.no

Brøttum, 8. desember 2015

Lions Club Ringsaker Nord
Styret