SOMMERLEIR 2015 | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 C3

Forsiden > Distrikt 104 C3

SOMMERLEIR 2015

RAPPORT -  DISTRIKT 104 K – SOMMERLEIR               28.06. – 4.07.2015 STRANDENGA - BIRISTRAND

Distrikt 104 K gjennomførte i samarbeid med Lions Strandenga sommerleir på Strandenga 28.06.- 04.07.2015 på grunnlag av vedtak på Distriktsmøtet våren 2014.  På bakgrunn av vedtak skulle hver klubb innbetale kr. 100 per medlem til finansiering av leire Gjennom invitasjon datert 12. januar 2015 ble klubbene i distriktet anmodet om å finne deltakere til leiren. Målgruppa var ungdom i alderen 12 – 15 år som ikke hadde mulighet til å få gode ferieoppleveleser av ulike årsaker. Frist for reservasjon av plasser var satt til 1. mars 2015.. Ved endelig påmelding var det 28 påmeldte etter at vi en periode også hadde venteliste.. Leirkomiteen er i ettertid godt fornøyd med oppfølgingen fra klubbene. Direktekontakt med for eksempel Barnevernet viser seg å gi gode resultater. i Ringsaker kommune ønsket i utgangspunktet 6 plasser og endte opp med 5. Dette var et resultat av god planlegg og oppfølging etter samarbeidet i 2014. Ekstra hyggelig var de positive tilbakemeldingene og at de ønsket at de som var med i 2014 også ble prioritert. Rett før leirstart kom det avbud fra 2 deltakere og endelig resultat var da 26. Ved oppstart var det en som ikke møtte.

 

Program:

 

Søndag 28. juni:

 

Ankomst kl.12. Det var lagt opp til lunsj til deltakere med følge.

 

Kl. 12.30 var det ”offisiell” åpning med informasjon om leiren og leirregler.

 

Oppstart av aktiviteter med utgangspunkt i «Mitt valg» ved NAC Ole Tamlag hvor teamet var å bli kjent med hverandre og leirområdet.

 

På ettemiddagen kom vikingskipet Balder, men på grunn av sterk vind kunne ikke denne aktiviteten gjennomføres. Heldigvis hadde Balder med mannskap mulighet til å overnatte og kjøre aktiviteten på mandag morgen.

 

Mandag 29. juni:

 

Ungdommene ble delt inn i grupper som alternerte mellom tre aktiviteter. Laserskyting på «Høyloftet» ved Biri Jeger og Fisk. Luftgevær med våpenlære og kano og opplæring i knuter. Opplegget ble endret slik at alle grupper i løpet av formiddagen fikk prøvd som mannskap på Balder.

 

Tirsdag, 30. juni:

 

Denne dagen forflyttet vi oss til Lure gård i Øverbygda. Her var det ridning, besøk i stallen og annen aktivitet. Dagen var et samarbeid med Biri Hestesportklubb. Mer info om klubben og stedet - se hjemmeside www..birihestesportklubb.no.  Denne dagen var også i år en innertier og ungdommen og ledere stortrivdes. Her var transporten ordnet med innleid buss med sjåfør fra Lillehammer Ringsaker Turbiler.

 

Onsdag 1. juli:

 

Denne dagen var lagt opp med lokal aktivitet med hjerte- lungeredning.  Ungdommene var lydhøre og aktive. Stor stas med ambulanse tilstede.

På ettermiddagen hadde vi besøk av vetranbilklubb fra Vestre Toten. Dette var et positivt innslag og både sjåfører og ungdommer satte stor pris på kjøring opp og ned veien til Strandenga.

 

Torsdag 2. juli:

 

Denne dagen besøkte vi Vitensenteret på Gjøvik.  Lunsj på McDonald, og deretter retur til Strandenga.  Her var transporten igjen ordnet ved innleie av Lillehammer Ringsaker Turbiler.

Ca. kl. 18.00 kom overraskelse denne uken. Fly i lav høyde innover Strandenga, som ”bombet” stedet med twist. Deretter en flott flyoppvisning før flyet igjen returnerte til Toten. Denne overraskelsen var satt i scene av Lions Club Vestre Toten.

 

Fredag 3. juli:

 

Denne dagen var tenkt med opphold på Strandenga. Leirkomiteen besluttet at vi denne dagen også skulle ta en utflukt. På kort varsel stilte Lillehammer Ringsaker Turbiler opp slik at vi kunne legge turen til Vegmuseet.

På ettermiddagen besøk fra Redalen Røde Kors med sin redningsbåt.  Dette kom i stand etter at vi på grunn av lav vannstand i Mjøsa ikke kunne få lagt til med båter fra Biri båtforeningen som kulle ta alle med på båtturer på Mjøsa.

Kvelden ble avsluttet med grilling med påfølgende selvlaget underholdning med premieutdeling. Ungdommene hadde laget flere flotte underholdningsinnslag, som viste at vi hadde mange dyktige underholdere med på leiren.

 

Lørdag 4. juli:

 

 Opprydding og klargjøring for hjemreise.

 Vi hadde åpent ”hus” for de som kom for å hente leirdeltakere og andre.

Dugnad i forbindelse med leiren

 Under leiren ble det utført en gedigen dugnadsinnsats. Frivillige hjelpere la ned nesten 1100 dugnadstimer denne uken. I tillegg til dette kommer planleggingsmøter og klargjøring av Strandenga til mottak av leirdeltaker

 

De bor sammen, spiser sammen, lærer sammen, utforsker sammen og på den måten lærer de om og av hverandre.