Månedsbrev Oktober | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 C3

Forsiden > Distrikt 104 C3

Månedsbrev Oktober

Månedsbrev distrikt 104C3
oktober 2015

Vi har akkurat avsluttet det første distriktsrådsmøtet i 104 C3. Der ble det snakket om litt av hvert. En av de som var med på møtet fortalte om hvorfor han hadde blitt medlem i Lions, han hadde blitt spurt av en som hadde sagt at han mente vedkommende burde bli medlem og sagt at de trengte hans arbeidskraft i Lions. Heldigvis var han blitt medlem og var glad for at han hadde blitt det. Og det er vel noen og hver som kunne tenke seg om og svare på det spørsmålet, hver på sin måte.

For meg er det to viktige ting: For det første at jeg er medlem i verdens største humanitære hjelpeorganisasjon. Det vil si at det arbeidet vi gjør både av lite og stort, har som mål å hjelpe andre som ikke har det så godt. Det gjør vi ved å gi penger og arbeidskraft slik at vi gjør en hverdag litt lettere å leve.

Den andre årsaken er at vi gjennom Lions har et sosialt samvær med andre som deler våre synspunkter slik at slagordet: «Gode venner som hjelper andre» har sin mening.Og dette med å hjelpe andre, har kommet inn over oss med full styrke i den siste tida. Ingen har vel ikke blitt berørt av bilder av flyktninger som rømmer fra krig og elendighet rundt om i verden. Vi i Lions kan ikke hjelpe alle, men noe kan vi gjøre hver på vår måte. Vi har bevilget ½ million kroner til hjelp for flyktninger i Libanon. Det skal brukes til medisinsk hjelp der nede via det arbeidet vår gode ambassadør Einar Lyngar gjør.

Like viktig er at vi spør oss selv: Hvordan kan jeg bidra her hjemme? Vi vet hvordan det er der vi bor, nye asylmottak etableres i mange kommuner. Og fylles opp av barn, ungdommer og familier som antakeligvis ikke har annet enn mange vonde minner. De trenger hjelp. Og nå oppfordres alle klubber til å brette opp armene, finne den gode dugnadsånden og ta et tak. Det være seg med materielle ting eller med å være et medmenneske for en eller flere av dem som er kommet. Og da dreier det seg ikke om penger, men om medmenneskelighet. Det er i alle fall i god Lions ånd.

Lykke til i det arbeidet hver enkelt ser seg tid til å gjøre.

 

Torstein Nærbøe

Distriktsleder

 

 

Ungdomsutveksling

 

Hei alle sammen! Også denne sommeren ble det en vellykket ungdomsutveksling. Målet vårt var å sende ut 15 ungdommer. Vi sendt 19, så målet ble nådd med god margin. Ingen andre distrikt hadde så mange deltakere som distrikt K. I reisebrevene de har sendt meg, forteller de om flotte opplevelser. De har lært mye om andre mennesker og kulturer fra store deler av verden, og de har fått minner for livet. Riktignok har det vært et par negative hendelser også, men ikke alvorligere enn at de raskt lot seg løse.

Nå er tida kommet for å starte arbeidet med neste års utveksling. Mitt ønske er at enda flere klubber vil delta. Distriktets mål for 2016 er det samme som i år. Det er dere som avgjør om vi kan nå målet. For å finne egnede kandidater er det meget viktig at den ansvarlige og andre i klubben gjør en aktiv innsats med dette, og at de straks starter jobben.

Når det gjelder forhåndsreservasjoner er det en forandring fra tidligere år. Dere kan ikke nå reservere plasser/land uten samtidig å oppgi navnet på den som skal reise. Denne endringen er gjort fordi så mange klubber trekker reservasjonen rett før søknadsfristen går ut. Årsaken er som regel at klubben ikke klarer å finne en egnet kandidat. Dermed blir plassen stående tom, noe som selvfølgelig er uheldig.

Ungdommene som reiser opplever andre kulturer, historie og tradisjoner. De lever og jobber sammen med andre på tvers av språk, hudfarge, religion og politisk overbevisning. Dette gir dem en masse lærdom de kan ta med seg videre.. Det er viktig at klubbene legger vekt på dette når de snakker med aktuelle kandidater. Mer detaljert informasjon blir sendt klubbene.

 Utvekslingsungdom 2015

Bak fra venstre: Aleksander Willumsen, Rena-Irland, Thea Kveiland Hals, Grue-England, Cecilie Torp Dahl, Vang – USA, Thale Kveiland Hals, Grue – Italia, Linda H. Bråthen, Årnes – Tyrkia, Fredrik Rogne, Ø. Toten – USA, Ola B. Reistad, Gjøvik – Tyrkia, Katja Tangen, Tynset – Island, Magnus Trandem, Eidskog – Tyrkia, Antonio Nilsen, Rena – Tyrkia,

Foran fra venstre: Marit H. Bekkhus, Rena – Kroatia, Amanda Sandbeck, Gjøvik – Tyskland, Anne-Margit Bråtveit, Nannestad – Nederland, Sara Benmalek, Ull/Kløfta – Italia, Malin Pettersen, Gjerdrum – Japan, Maren S. Lindberg, Odal – Italia, Johannes F. Heitun, Eidskog – Portugal.

Ikke til stede: Eilev Stang Karlsen, Nes H – Malaysia og Robert Rognerud, Årnes – Italia.

 

Med hilsen

Harald Røtterud,

leder av ungdomsutvekslinga i 104 3C