Einar Lyngar, LC Ringsaker besøkte oss 19.mai. | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 C3

Forsiden > Distrikt 104 C3
Einar Lyngar, LC Ringsaker besøkte oss 19.mai.

Besøk av Einar Lyngar LC Ringsaker

Einar Lyngar, LC Ringsaker besøkte oss 19.mai.

Kvitsymra støttet Lyngars prosjekt « Barn i Arsal fryser» med kr 20 000  høsten 2014/vinteren 2015. Seinere har vi lest mye om denne katastrofehjelpen blant annet i LIONSbladet nr 5 .

19.mai hadde vi besøk av Einar Lyngar som fortalte fra sitt opphold i Asal. Det var veldig sterkt ,gripende og forferdelig å høre ham selv fortelle om aksjonen og ikke minst se bilder fra mennesker han møtte, ofte barn tynnkledte og barbeinte i snøen  i skrøpelige telt og med en konstant trussel over seg om angrep fra IS soldater og/eller syriske bombefly. Umenneskelige forhold vi ikke kan begripe.

Einar Lyngar har et stort nettverk  både innenlands og i verden gjennom mange års aktiv innsats for hjelpetrengende, gjennom Lions,  og er dessuten en virkelig ILDSJEL som står på og får ting gjort når det gjelder! Vi skjønte at ikke alt går like smidig overalt og at han både utsetter seg selv for betydelig fare og må stå på skikkelig for å få nødhjelpen fram dit den skal  som i ARSAL . IS har ingen respekt for Lions  og ville snarere føle det som en triumf enn en ulykke om de fikk skadet/drept en mann som  ham. Det står respekt av den jobben han gjør, og vi følte stolthet både over å tilhøre en organisasjon som Lions og å ha vært med på Einars prosjekt i Arsal  som har gitt varme klær til 60 000 barn og noe håp i en fortvilt situasjon der.
I tillegg til aksjonen «Barn i Arsal fryser» jobber Einar Lyngar og hans medhjelpere i Libanon med å få i gang skolegang for barn i Arsal og Akkar . De kjøper inn "skolepakker " ,ett klassesett koster kr. 2000 når det kjøpes og pakkes i Beirut . Hittil har mer enn 20 000 elever  fått gjenopptatt skolegang på denne måte, men det er fortsatt tusenvis av barn med samme behov  bare der! Arbeidet fortsetter!
Pågang har han også, med økonomisk støtte fra Lions katastrofefond, å få satt i gang prosjekt for å  hjelpe krigsskadde barn med protese etter tap av arm eller bein.
Vi i Kvitsymra syntes oppgavene nesten måtte bli for store og uoverkommelige, men Einar Lyngar var stadig optimist på egne og Lions vegne: Lions nyter stor respekt, kommer fram med hjelp der andre må gi tapt  og det nytter!
Einar Lyngar orienterte også litt om et soneprosjekt  (Hamar og Ringsaker)  som pågår i Zimbabwe. Sammen med lokalbefolkningen  har de bygget og bygger opp igjen nedslitte skolebygg  for 850 elever. Ett klasserom koster ca 2000 kr siden  alt materiell kjøpes lokalt og mye blir gjort på dugnad.!
Kvitsymra vil få tilsendt informasjon om dette prosjektet og vi kan ta opp til vurdering dette tiltaket  blant andre prosjekter vi vil støtte  når vi starter nytt lionsår i høst .
Referent
Karin Kvisten