Månedsbrev distrikt 104C3 September 2015 | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 C3

Forsiden > Distrikt 104 C3

Månedsbrev distrikt 104C3 September 2015

September 2015

Bilde  av DG Torstein

Månedsbrev distrikt 104C3
September 2015

Av en god venn har jeg blitt oppmerksom på en melodi som heter «Dølene kommer». Den er kanskje ikke allmenn kjent, men det gir meg god anledning til å rette opp en stor feil fra forrige måneds månedsbrev: Å ønske klubber og medlemmer fra sone 8 hjertelig velkomne til vår nye sone 104C3. Det er mange aktive klubber og medlemmer fra Gudbrandsdal og Gausdal, og dere kommer sikkert til å bli en berikelse for vår sone.

I forrige månedsbrev nevnte jeg en idrettshelt fra min kommune: Alv Gjestvang. Selv om jeg ikke er så veldig idrettsinteressert, må jeg nevne en annen: Roger Ruud. Han var ikke redd for å satse. En gang hoppet han ned Abrahamskollen. På jetski. Det leder meg fram til å si at dette Lionsåret håper jeg vi skal ta sats og la året bli preget av framgang. Tenk på klubbmøtene. De kan kanskje bli litt lange og stereotype. Kan vi lage forretningsmøtene kortere og satse på mer diskusjon og meningsutveksling? Pass på den sosiale delen av klubbmøtene slik at alle går hjem med følelsen av at denne gangen hadde vi det interessant og artig. Er det på tide å tenke på nye aktiviteter og utvikle dem vi allerede har? Det er gjennom aktiviteter vi møter nye potensielle medlemmer. Spør en!

Og så kommer et fromt ønske vi fra meg: Nå er vi 1410 medlemmer i distriktet. Noen har mange medlemmer, noen synes selv at de er akkurat passe mange. Og noen sliter med at de er for få. Men tenk om alle klubbene kunne ha en netto økning på 1 medlem, da blir vi 53 flere til å løfte i flokk.

Leder for medlemsutvikling i Lions Norge har laget en skisse til hvordan vi kan satse på ungdommer. Blant annet ved at vi forsøker å lage studentklubber. Det er flere høyskoler i vårt distrikt. Hva om vi kunne få en studentklubb ved hver høyskole? Ballen er i første omgang sparket videre til GLT Jørn og GMT Jan Olav. Men det er et felles ansvar og en utmerket rekrutteringsbase. Dette skal vi følge opp. Men altså: den viktigste arenaen for klubbene, er i vårt nærmiljø. Ta sats, behold de gamle medlemmene og håp på flere i deres lokale klubber.

 

Fromt ønske og lykke til fra

Torstein distriktsleder