Øyehelse | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 C3

Forsiden > Distrikt 104 C3

Øyehelse

K. Distrikt med høyeste beløp pr klubb

Hei alle,

 

Da har jeg satt opp en siste oversikt over innbetalinger til øyehelse for 2014-2015.

 

Hatten av for Distrikt H - se bare her:

En økning på 60% i antall klubber som har innbetalt til øyehelse  fra vi startet 3.3. til i dag med kr.55.400! 

Det er også i H distriktet flest klubber har bidratt - med en dekning på 80% av klubbene! Utrolig bra jobbet! (Startet med 20 klubber, økt til 32 klubber av 40 mulige)

Størst snittinnbetaling  blant klubbene som har bidratt er i K distriktet med hele kr.5.768.- pr klubb, mens H distriktet hadde høyeste snitt i beløp innbetalt fordelt på alle klubber med kr. 4.032,50.

 

 Totalt har innbetalt beløp økt med kr.206.001 i "kampanjeperioden" - mens endringen i klubber som har bidratt er på hele 20%. (fra 51% til 61%)

 

Se ellers vedlagte for status i de ulike distriktene - det er flere distrikt som ligger og puster H-distriktet i nakken og som også har gjort en strålende innsats!

 

God sommer til alle - så sees vi (kanskje?) på fagsjefsamling i august.

 

Med vennlig hilsen

Annette

 

Distriktskonkurranse:

Flest klubber bidratt:

1. H 80%

2. D 74%

3. J 68%

 

Størst bidrag pr klubb som har bidratt:

1. K 5768.-

2. D 5.250.-

3. H 5040,63

 

Distrikt med størst bidragsøkning i kroner gjennom kampanjen:

1. H 55.400

2. F 29.200

3. D 26.200

 

Distrikt med flest nye klubber med bidrag gjennom kampanjen:

1. H 60% økning

2. F 53% økning

3. D 22% økning