LIONS gir penger til UNG PÅ HJUL | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 C3

Forsiden > Distrikt 104 C3

LIONS gir penger til UNG PÅ HJUL

Lions-klubbene i Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu har til sammen bevilget kr. 20.000,- til støtte av Politiets kurs Ung På Hjul som har vært arrangert i flere år på Frya. Pengene brukes til bevertning og premier på kursene.

Etter flere dødsulykker med unge bilførere, startet politiet i Midt-Gudbrandsdal disse kursene. Kursene har til nå vært støttet av et fond opprettet av de etterlatte etter at Eivind Nystuen omkom i en slik ulykke for en del år siden. Med bakgrunn i ulykkesstatistikken ser kursene ut til å ha hatt en positiv effekt, og Lions bevilger penger for at kursene kan fortsette da det opprinnelige fondet nå er oppbrukt.