Riksmøtet 2015 | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 C3

Forsiden > Distrikt 104 C3
Riksmøtet 2015

Bilde 1 av 4. Glede over Ildsjelpris i midnattsol

Riksmøte i Kirkenes 2015 201 (2)

Bilde 2 av 4.

Riksmøte i Kirkenes 2015 213 (1)

Bilde 3 av 4.

IMG_20150531_024758

Bilde 4 av 4.

«
»

Riksmøtet 2015

Riksmøtet for 2015 er over. 10 distrikt er blitt til 7. Det kommende år får vi nye samarbeidspartnere og nye fagkontakter for endel områder.
Jeg vil nedenfor referere litt fra saken medlemmene har vært spent på.. Forøvrig legger jeg inn noen få bilder.
Det blir en stor bistandskonferanse som alle kan delta på i august. Følg med på Nyhetsbrev fra LIONs Norge i sommer.

   Jeg referer litt av rapporten fra kontrollkomiteen angående stiftelsen Det-er-mitt-valg. og fra regnskapskommentarene fra den nye styrelederen

Kontrollkomiteen har gjennomgått og funnet at vedtak om avtaler er dårlig protokollført. Slik kan det ikke være. Også guvernørråd fikk påpakning for knappe referat om saken i løpet av høsten og vinteren. Vi fikk imidlertid forståelse for at vi vanskelig kunne gå ut med fyldige referat av vår bekymring for stiftelsens økonomiforvaltning da Røde Fjær-aksjonen alt var vedtatt og i god gang. Alle ønsket vi best mulig resultat av den! Vi nådde nesten målet!     Regnskapsrapporten for stiftelsen ble kommentert og vist så langt den er kommet. Den viser et underskudd på resultat for 2014 på ca 2 mill. Endelig regnskap for 2014 er imidlertid ennå ikke helt klart fra revisor. Men: Det er mitt valg blir tilført midler fra LRF. Underskuddet skyldes i stor grad utgifter til mardedsføring og nye nettsider, ny profil, nye brosjyrer og boka De vanskelige årene. Alt dette har bidratt til å gjøre programmet kjent blant folk og etter at også Lionslogo kom på plass på alt matriell, er også Lions blitt godt profilert ved hjelp av dette.Det ble tydelig klargjort at det guvernørrådet har ønsket, er å knytte stiftelsene nærmere til Lions i tråd med vår handlingsplan for året 2014-15 og vedtatt på Riksmøtet 2014. Lions-medlemmer skaffer pengene , så vi må ha innvirkning på valg av styremedlemmer, strategi og mål og innsyn og tilsyn med økonomisk forvaltning. Dette kommer nå på plass.

Stiftelsen fikk på møtet tildelt et forskudd på LRF-midlene - 10 000 kr. Da kan lån og regninger betales. En del av formålet med aksjonen var at MITT VALG skulle synliggjøres bedre! Slik ville både folk flest og Lionsmedlemmer få en bedre forståelse for hva programmet går ut på. 

Noen av midlene er altså allerede brukt til det via lån. Vi må huske på at mange klubber ba om dette før vi skulle igang med å samle inn til dette formålet.

Angående evalueringsrapporten til Lise Gulbrandsen henviser jeg til den "streamede" overføringen som dere finner via Lions Norges forside(nettside) ved å søke på "riksmøte 2015"

http://www.lions.no/Medlemssenter/Moeter/Riksmoete/Sendinger-Lions-Riksmoete-online