Rettigheter og plikter for familiemedlem | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 C3

Forsiden > Distrikt 104 C3

Rettigheter og plikter for familiemedlem

I løpet av året er det kommet til mange familie medlemmer i 104 C.

I noen klubber er det litt usikkerhet om statusen til disse medlemmene. Jeg ønsker derfor å gi lit informasjon videre:

Rettigheter og plikter for Familiemedlem.

Familiemedlem må være i familie med et aktivt medlem i klubben.

Vedkommende har fulle rettigheter og teller med i medlemstallet.

Han/ hun har stemmerett, delegatrett og rett til å inneha alle verv i klubben.

Vedkommende skal ha innkalling til møter og aktiviteter på linje med andre medlemmer, men får ikke tilsendt bladet LION.

Klubben bestemmer om det skal være færre plikter, men har ikke anledning til å fjerne ”rettigheter”. Internasjonal lov går da foran.

Ulikheten består i at det er HALV kontingent til Lions Internasjonal (LCI/Oak Brook) USD 21,50 pr år og HALV kontingent til Lions Norge (MD104) 300 kr pr år .

Distriktet har ikke hatt denne kontingent-kategori til behandling, (Det må i tilfelle behandles på neste DM).

Distriktskontingen for 2015 blir lik for alle: Henholdsvis 100kr for C og 115 kr for B pr år.

Klubben bestemmer selv om de vil kreve klubbkontingent som til de andre eller gi rabatt. Klubben står her fritt til å velge full, halv eller ingen.)

Mange klubber beregner ingen egen kontingent  til klubben, men velger å styrke klubbkassa ved utlodninger, overskudd på matservering e.a.