Nytt Melvin Jones-medlem i LC Ålesund/Vegsund | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 C3

Forsiden > Distrikt 104 C3
Nytt Melvin Jones-medlem i LC Ålesund/Vegsund

President Rune Nilsen gratulerer Torbjørn Nesvik med Melvin Jones utmerkelsen.

Nytt Melvin Jones-medlem i LC Ålesund/Vegsund

Melvin Jones til Torbjørn Nesvik

Torbjørn Nesvik er hedret med Melvin Jones.

I begrunnelsen for utnevnelsen heter det blant annet  "Torbjørn har vært medlem i snart 30 år og har hatt alle styreverv i klubben. Han har vært president 2 ganger, sekretær 1 gang og kasserer hele 6 ganger medregnet  dette lionsåret! Han har også vært soneleder 2 ganger. Torbjørn er med på alle aktiviteter og alle dugnader og sier aldri nei når han blir spurt om noe".

Torbjørn er gjennom sine utførte verv og sitt engasjement for Lions en verdig representant og en fortjent mottaker av utmerkelsen.