LC Ringebu-Fåvang støtter 4 H Fylkesleir i Ringebu | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 C3

Forsiden > Distrikt 104 C3
LC Ringebu-Fåvang støtter 4 H  Fylkesleir i Ringebu

LC Ringebu-Fåvang støtter 4 H Fylkesleir i Ringebu

Fra  Torsdag til Søndag var det samlet  ca. 450  4,H deltagerer   på fylkesleir i Ringebu

Det var stor  deltagelse   på 4.H sin fylkesleir  som ble arr. i Ringebu nå i helgen der

Ca 450 deltager i fra 14   til 18  år  + lederer  var  samlet.

Lions  Club Ringebu-Fåvang  var en av sponsorene . Vi støttet de med kr 20,000 til innkjøp av mat slik at alle ble sikret en full forpleining under oppholdet ,

Det er viktig  med god ernæring,

Vi delte også ut  armbånd og t. skjorter  . med  mottoet. DET ER BEDRE Å BYGGE BARN EN Å REPARERE VOKSNE  Våre armbånd ble god mottatt.