Ungdommens skitrener og motivator hedres med Lions Tulipanpris 2014 | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 C3

Forsiden > Distrikt 104 C3

Ungdommens skitrener og motivator hedres med Lions Tulipanpris 2014

MVI_9175

Lions Club Ringebu Fåvang  foreslo   Øyvind Rønningen, og de sa  blant annet i sin begrunnelse:.

”Øyvind  har tatt seg av små og store barn  og ungdommer i minst 35 år, spesielt med ski-trening og langrenn.   Øyvind er likevel ikke bare en oppmuntrende skitrener; han blir  en venn ungdommene kan snakke med, også om sine innerste tanker og funderinger over livet.

Han har en måte å lytte på som gir dem rom for å tenke selv og ta modige og gode valg - ikke minst når det gjelder å forstå at de er gode nok som de er, og at de ikke skal trenge å bruke alkohol og andre rusmidler for å "bli modige". 

Han oppfordrer  dem til å ta ansvar for seg selv og sine venner og "konkurrenter" og til å sette seg optimistiske mål. Han får  dem  å bli kjent med seg selv og sine sterke og svake sider og til å godta seg selv slik de er.

Han oppmuntrer barn og ungdom  til å ha positive og forebyggende aktiviteter som  idrett, friluftsliv, musikk og kunst.  

Han  har en holdning  som skaper tillit og trygghet og har evne og vilje til å lytte og støtte. Han er et forbilde både for barn, ungdom og voksne!”

***************************************************************************

Juryens sier som begrunnelse : Øyvind fyller alle kriterier for Tulipanprisen!