MÅNEDSBREV JUNI 2014 | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 C3

Forsiden > Distrikt 104 C3
MÅNEDSBREV JUNI 2014

MÅNEDSBREV JUNI 2014

Hei Lionsvenner og venner av Lions.

Her kan dere lese DG Asgeir's siste MÅNEDSBREV.
Personlig vil jeg takke for mange gode og inspirerende månedsbrev
og ønske Asgeir lykke til som leder for distriktets medlemsutvikling og opplæring. GMT / GLT

Månedsbrev juni 2014