MÅNEDSBREV JANUAR 2014 | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 C3

Forsiden > Distrikt 104 C3
MÅNEDSBREV JANUAR 2014

MÅNEDSBREV JANUAR 2014

Hei Lions venner og venner av Lions. Her kan dere lese DG Asgeir sitt månedsbrev for januar 2014
Han vil også minne om at saker som ønskes behandlet på distriktsmøte 26,- 27. april, må være innmeldt til styret v/ DG senest 1.februar

Månedsbrev januar -14