Lions Club Ålesund/Hessa med førjulsgave til Hessa Skolemusikkorps | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 C3

Forsiden > Distrikt 104 C3
Lions Club Ålesund/Hessa med førjulsgave til Hessa Skolemusikkorps

Odd-Arne Hessen fra Lions Club Ålesund/Hessa overrekker sjekken til korpsets leder Monica Linge Marcelli.

Lions Club Ålesund/Hessa med førjulsgave til Hessa Skolemusikkorps

Gleden stod i taket på øvingskvelden til Hessa Skolemusikkorps da Lions Club Ålesund/Hessa besøkte den friske gjengen i en pause på Hessa Barneskole.

Lions-klubben tok julen på forskudd og ga korpset kr. 10.000.- i førjulsgave. I tillegg sjekken, stilte klubben også med pizza og brus til de unge musikantene. Bevertningen ble svært godt mottatt.

 

President Odd-Arne Hessen fortalte om klubbens aktiviteter i lokalmiljøet og satsingen på nettopp ungdomsarbeid som er en viktig del av klubbens målgruppe. Etter mottoet «Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne», mener klubben det er viktig at aktiviteter som dette blir verdsatt og støttet. Lionsklubben støtter også andre aktiviteter i området, så som Slinningsbålet, Skolenaustet, Skarbøvik Sykehjem, Aspøy omsorgssenter.
Utplassering av hvilebenker for turgåere er også et prosjekt for klubben.

Lionsklubben skaffer inntekter til aktivitetene gjennom dugnader som medlemmene deltar i.

Hessa Skolemusikkorps har 60 års jubileum i 2015. I dag teller korpset 29 musikanter og aspiranter. De planlegger tur til landsdelsstevne i Trondheim til sommeren sammen med 10.800 andre musikanter. Lederen for korpset, Monica Linge Marcelli, takket Lions-klubben hjertelig og uttrykte stor glede for pengestøtten. Korpset har konserter i blant annet Ålesund Kirke på Juleaften, på Arbeideren med oppsetningen «Fra Elvis til Justin Bieber», tenning av Realstjerna på Sukkertoppen og Julegrana ved skolen og konsert ved Skarbøvik Sykehjem, for å nevne noen.

 Korpset er med i et prosjekt i regi av Norges Musikkorps Forbud NMF. Dette skal styrke korpsets organisering, kvalitet og rekruttering. Lederen for korpset minner oss om at de ønsker flere medlemmer og oppfordrer barn og ungdom til å ta kontakt.

 

Tekst og Foto Lars Peter Birkelund.