Hedersrådet Ærespris for 2013 i distrikt 104C | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 C3

Forsiden > Distrikt 104 C3
Hedersrådet Ærespris for 2013 i distrikt 104C

Bilde viser Perry Ulla som deler ut Hedrsrådets Ærespris for 2013 til Vigdis Rasmussen

Hedersrådet Ærespris for 2013 i distrikt 104C

Hedersrådet i distrikt 104 C har for 2013 tildelt Vigdis Rasmussen i
Lions Club Kristiansund / Kringsjå, Hedresrådets Ærespris.

Hedersrådet i distrikt 104C har de siste to årene delt ut Hedrsrådets Ærespris.
Dette er en utmerkelse som gåtr til et lionsmedlem som har gjort seg spesielt bemerket gjennom sitt Lions engasjement.

Etter en spørrerunde blant sonelederne i distriktet fikk vi flere gode kandidater, og i år ble Vigdis Rasmussen valgt til å få prisen.

Hun har utført den store bragden å sykle Norge på langs, fra Lindesnes til Nordkapp, en strekning på 3150 km. som ble gjennomført fra 15.mai til 15 juni 2012.Turen var arrangert av Stine Sofies Stiftelse, og hel 16 damer og 2 menn syklet hele turen.

Gjennom hele turen har hun markedsført Lions på en utmerket måte.
På turen har hun holdt 22 foredrag om Lionsarbeid med spesiell vekt på " Vold og seksuelle overgrep mot barn", et undervisningsopplegg fra stiftelsen DET ER MITT VALG.
Hedersrådet ser med beundring på den fantastiske prestasjonen.