Engasjert diskusjon om Lions 2014 | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 C3

Forsiden > Distrikt 104 C3
Engasjert diskusjon om Lions 2014

DG P.O.Bjerkesmoen, president og styremedlem i LC Gausdal Rikard Bakken og Brede Brattås

Engasjert diskusjon om Lions 2014

På fellesmøte for sone 8 og 9 ble det orientert om forslaget til ny organisasjon Lions 2014. Ei engasjert forsamling hadde ulike synspunkter på forslaget.

Rundt 40 personer fra hele Gudbrandsdalen var med på samlinga, der distriktsguvernør Per O. Bjerkesmoen orienterte om forslaget og behandlinga i distriktet. Han var sterkt kritisk til forslaget, og mente at dette gjekk for fort. Slik opplegget var nå mente han at en måtte si enten ja eller nei til forslaget på riksmøtet til sommeren. Ble forslaget vedtatt burde distrikt 104 C reservere seg, men for å kunne gjøre det måtte de ha noen flere medlemmer før 1. mars. Han mente det måtte jobbes videre for å finne et alternativ som flere distrikter ville stille seg bak.

Debatten etter orienteringa var livlig. Flere medlemmer mente at en mått følge de spillereglene som organisasjonen har satt, og at organisasjonen var overmoden for endringer. Klubbene ble oppmoda om å stille fulltallig på riksmøtet og være med på avstemminga - mer enten en mente ja eller nei til forslaget.

LC Gausdal har i sin uttale til forslaget anbefalt at forslaget godkjennes.