70 000.- Til Skaterer i Ringebu | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 C3

Forsiden > Distrikt 104 C3
70 000.-  Til Skaterer i Ringebu

På bildet ser vi Britt Åse Høyesveen Pål Wålen Øystein Tuli

70 000.- Til Skaterer i Ringebu

LC Ringebu- Fåvang har bevilget  kr. 70 000 .- til  bygging  av en skaterampe  i Ringebu

Under årets Ringebu dager   kunne  LC Ringebu- Fåvang overraske  ungdommen i bygda  med 

kr 70 000.- til bygging av en silk rampe .

Dette er startkapital som  gjør at de kan gå videre med  søknader  til de forskjellige banker  osv. Pr  i dag  har det løst ut en støtte fra DNB på kr . 350 000,-