LC Gausdal pakker strøsand på harde livet | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 C3

Forsiden > Distrikt 104 C3
LC Gausdal pakker strøsand på harde livet

Det er utvikla maskinelt utstyr til pakking av strøsand i Gausdal

LC Gausdal pakker strøsand på harde livet

Pakking av strøsand er en veldig hyggelig og sosial aktivitet, og det gir gode inntekter til viktig hjelpearbeid.

Pakking av strøsand er av de viktigste aktivitetene i Lionsklubben i Gausdal. Dette er også en av de hyggeligste. Det jobbes med liv og lyst, vi tar oss sjølsagt tid til en kaffekopp og det blir mye tullprat!

November har vært en veldig aktiv periode. Mildværsperioder med hålke har det vært mye av, og da er det stor omsetning av strøsand. For å holde unna for den store etterspørselen har vi pakka i tre kvelder i denne måneden, til sammen 32 personer har vært i aktivitet i ca. 70 timer. Dette ga oss i alt 1886 sekker som hver veier vel 25 kilo. Uttransporten har vært nesten like stor – det er utlevert 1225 stk. til butikker og distributører. Den største kunden er Gausdal Landhandleri, som leverer ut sekker med klubbens navn og lionslogo til alle sine avdelinger over hele Østlandet.

Klubben har lang tradisjon med å pakke strøsand. Etter hvert som omsetninga har økt har vi mekanisert arbeidet slik at det nå går lettere. «Petter Smart»-er i klubben har konstruert utstyr som fylles med traktorskuffe, og porsjonerer ut passe mye i hver sekk. Likevel blir det mye manuelt arbeid med pakking, unnalemping til lager og ut igjen til kundene. Bare i november har vi pakka 50 tonn, og sekkene er gjerne handtert flere ganger før de er ute i butikken. Prisen vi tar er kr. 40 pr. sekk, så det blir også mye penger til sosialt hjelpearbeid.

For klubbmedlemmene er dette en god sosial aktivitet som vi ser fram til, og det er ikke uvanlig at den som ikke er utkalla likevel møter opp til kaffipausa!