Offentlige dokumenter | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 C3

Forsiden > Distrikt 104 C3

Offentlige dokumenter

IDEBANK FOR MØTEINNHOLD.FOREDRAGSHOLDERE/SAMARBEIDSPARTNERE

Noen forslag om gode foredragsholdere. Her kunne jeg ønske at klubber var flinke til å dele gode erfaringer med hverandre.  Vi kan også være to eller flere klubber sammen om å invitere en person som trekker stort publikum og som vi kanskje må betale for at kommer.Hilsen KariDG 2014-2015

IDEBANK FOR AKTIVITETER . INNTEKSBRINGENDE OG ANDRE

Her er tips til aktiviteter vi kan tjene penger på i tillegg til den tradisjonelle tulipanaksjonen.Her er også tips til aktiviteter som gir glede for andre og som profilerer oss for det vi står for.Hilsen Kari, DG 2014-15

Medlemskategorier

Her er ulike varianter av medlemsskap beskrevet. I tillegg til det som står her, er det viktig å være klar over at medlemmer fra en klubb kan møte på møter i en annen klubb. Det er imidlertid #hjemklubben# som i tilfelle må godkjenne "oppmøte" etter forespørsel og dokumentasjon. Ma...

Informasjon om kontingenter

Her kommer informasjon om kontingenter generelt og spesielt for 2015-2016 for  B og C.

Jeg har av og til hørt kommentarer om kontingenten, spesielt det vi betaler til Oak Brook, hvor hovedadministrasjonen til Lionsclub International ligger. Noen lurer på om den går til Amerika og til den internasjonale presidenten. Det går til LCI sin konto, og pengene administreres og fordeles fra kontoret i Oak Brook. Derfra får vi nemlig mye tilbake.

Rettigheter og plikter for familiemedlem

I løpet av året er det kommet til mange familie medlemmer i 104 C.

I noen klubber er det litt usikkerhet om statusen til disse medlemmene. Jeg ønsker derfor å gi lit informasjon videre:

Informasjon alle kan lese

I denne mappa ligger det annen informasjon om Lions distrikt 104 C som ikke har samme nyhetens interesse for alle. Her kan det lagres både artikler og henvisninger til filer som er lastet ned på serveren.