Melvin Jones | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Storhamar

Forsiden > Hedmark > Storhamar
Melvin Jones

Melvin Jones

På klubbens julemøte ble det delt ut en del utmerkelser.

Kjell Erik fikk blomster for sin innsats i forbindelse med lopper og loppesalg.

Kåre, presidentens erkjentlighets plakett, for innsatsen ved ball-løpet.

Jan Erik, presidentens erkjentlighets plakett, for sin innsats på mange felter.

Arne Olav, Melvin Jones, for sitt store engasjement for klubben.