Mitt valg | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Storhamar

Forsiden > Hedmark > Storhamar
Mitt valg

Mitt valg

Rollsløkken skole har nå

 tatt i bruk MITT VALG!

I løpet av to ettermiddager i januar har lærere og andre ansatte på Rollsløkken skole gjennomgått kurs i «MITT VALG». Lionsklubbene Hamar, Vang og Storhamar har stått som tekniske arrangører og finansieringen av kurset. Inntektene fra Lions årlige tulipanaksjon går til finansieringen av disse kursene.

Målet med MITT VALG er å sørge for bedre miljø i klasserommene. Undervisningsopplegget og metodikken går ut på å styrke elevens sosiale og emosjonelle kompetanse. Siktemålet er å gi elevene verktøyene de trenger for å mestre livet, bygge gode relasjoner og kunne ta gode valg. Identitetsutvikling, mestringsfølelse og tilhørighet er viktige begreper i dette arbeidet.
Det kreves øvelse for å bli god til samhandling med andre og seg selv. Når vi jobber med dette, så styrkes hver enkelt elev, klassemiljøet og til sist samfunnet. Lions motto er «Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne».

Det er Lions som gjennom Stiftelsen Det er mitt valg har sørget for at skolen har fått tilgang på det teori- og forskningsbaserte og universelle programmet MITT VALG!  Skolens lærere og pedagoger har fått undervisning av instruktør Elisabeth Løes fra Stiftelsen.  Hun sørget for at undervisningen foregikk med liv og lyst og alle ble engasjert i «leker» og aktiviteter som senere kan brukes i klasserommet. Latteren stod ofte i taket i den nye og flotte gymnastikksalen på Greveløkken skole disse ettermiddagene. Lærerne har fått med seg undervisningsmateriell som er lett å ta i bruk.

Arne Olav Nyberg