Utdeling av kalenderpenger | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Storhamar

Forsiden > Hedmark > Storhamar
Utdeling av kalenderpenger

Fornøyde mottakere

Utdeling av kalenderpenger

På dagens kommunestyremøte (17.2.2016)

delte Lionsklubbene i Hamar og Vang ut kr.100000.- til Arbeideren Matutdeling Kirkens Sosialtjeneste v/Klaas Peter Kuperus

Kr.50000.- til Kafe Uno v/Linn Sigurdsen

kr 30000.- til Ormseter AS Hamar Statlige mottak v/Trude Vikestrand Norheim

 

Lionsklubbene Storhamar, Hamar og Vang selger hvert år kalendere med historiske bilder fra Hamar og Vang.

Vi startet i 1999 og har siden den gang delt ut ca. kr 3.570000.- til forskjellige gode lokale formål.

Vi starter nå opp neste års kalenderaksjon og tar gjerne imot nye søknader om støtte, primært rettet mot

barn, ungdom og eldre, men vi støtter også andre tiltak, men ikke til drift eller prosjekter det offentlige har ansvaret for.

Søknadsskjema finner du på www.Storhamar@lions.no