Elever ved Greveløkka har tegnet for fred | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Storhamar

Forsiden > Hedmark > Storhamar
Elever ved Greveløkka har tegnet for fred

Elever ved Greveløkka har tegnet for fred

Elever ved Greveløkka barneskole viser hvordan vi kan dele fred. 27 elever har på sin måte tegnet over temaet ”Del fred”. Tegninga til Thare  Poo Tun Mar er kåret til klassens beste tegning som går videre i konkurransen, som Lions arrangerer på verdensbasis. Tegningene blir å se i byens bibliotek etter utstillingen på skolen.

Lions arrangerer årlig en internasjonal tegnekonkurranse i samarbeid med FN. 27 elever på 6.trinnet ved Greveløkka har deltatt i denne. Esther Helén Slagsvold har ledet elevene fra oppgaven kom, via gode diskusjoner i klassa om hva som kunne høre hjemme i temaet, til valg av teknikk og utforming og den enkeltes store engasjement i utførelsen. Hun roste elevenes engasjement og forståelse av temaet og deres kreativitet.

Arne Olav Nyberg og Kåre Rise fra Lions Club Storhamar besøkte nylig klassa med diplomer, frukt og rosende ord for deres fine tegninger og deres gode engasjement for temaet. Vinnertegninga på Greveløkka fortsetter til Lions distrikts-konkurranse, vinneren der fortsetter til den nasjonale finalen før den beste der går til verdensfinalen. Vinneren der deltar, sammen med sine foresatte, på ”Lions dag med De Forente Nasjoner” i New York.

Greveløkka_1

Kreative tegnere ved Greveløkka skole

Denne tegnekonkurransen, som Lions og FN samarbeider om, har gjennom 27 år samlet ca. 4 millioner tegninger fra nesten 100 land. Årlig kommer det  450.000 tegninger, laget av engasjerte barn med fokus på fred. Elevene på Greveløkka har således deltatt i et stort internasjonalt arbeid med fokus på fred, sammen med elever ved rundt 200 skoler i Norge.

Arne Olav Nyberg og Kåre Rise